Rakamlarla CNR

Türkiye'nin fuarcılıkta global ve lider markası olan CNR Holding kuruluşlarınca, her yıl 40'ın üzerinde sektörde, onlarca fuar organize edilir.
CNR EXPO'da düzenlenen fuarlara ulusal ve uluslararası çapta milyonlarca ziyaretçi gelir, onbinlerce katılımcı yeni iş fırsatları yakalar.
İstatistikler, CNR Holding kuruluşlarınca İstanbul'da düzenlenen fuarların her yıl artan bir başarı grafiği çizdiğini gösterir.
Türkiye'nin en modern fuar salonlarına sahip CNR EXPO'da, CNR Holding bünyesindeki fuar organizatörü kuruluşlarca gerçekleştirilen fuarlar, ilgili sektörlerin toplam sayısal gayrisafi milli hasılasına %10 civarında katkı sağlamaktadır.