Haberler

Yeni normalde kapalı alanlarda düzenlenecek olan fuarlarda alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Kapalı alanda düzenlenecek yurt içi fuarlarda katılımcıların, görevlilerin ve ziyaretçilerin birbiri ile yakın teması (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) ve ortak malzeme kullanımı söz konusudur. Bu nedenle hem ziyaretçiler hem de katılımcılar ve görevliler, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıda belirtilen hususlara riayet etmelidir.

Genel Önlemler:
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli (turnike vb.), giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.
 • Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dâhil kişi sayısı her on (10) metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giren ziyaretçi sayısı belirlenerek ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmamalı, sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) göre bekletilmeli ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Fuar alanından çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmelidir.
 • Fuar alanına girişte ve fuar alanında bulunduğu süre boyunca katılımcılar, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçiler maske kullanmalıdır. Fuarı düzenleyen firma tarafından maskesi bulunmayan ziyaretçilere veya ihtiyaç halinde verilmek üzere fuar alanında maske bulundurulmalıdır.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına girişlerde ve her stantta el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilerek boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giriş yapan katılımcı, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesine yönelik tedbir alınmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38oC’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
 • Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı, ziyaretçi ve görevliler fuar alanına alınmamalıdır. İzolasyonda bulunması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla HES kodu üretilmeli, fuarı düzenleyen firma tarafından görevlendirilen bir personel katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu sorgulamalıdır.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında birbirine bitişik stantlar, stant duvarı ya da bölme ünitesi ile kapatmak suretiyle birbirilerinden ayrılmalı, stant koridorları en az 3 metre genişliğinde oluşturulmalıdır.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından stantların önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalıdır.
 • Yer ve yüzeylerin temizliğinde toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.
 • Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 • İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. (Katılımcılar tarafından bireysel olarak stantlarda ziyaretçilere verilecek olan broşürler hariç.)
 • Fuara gelen kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerektiği durumlarda katılımcılara tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle temizlenmelidir.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında bulunan yemek alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitenin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının girişine ve alanda görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
Ziyaretçilere Yönelik Önlemler:
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından ziyaretçiler anonslar ya da videolarla COVID-19 kapsamında fuar alanında uyulması gereken kurallar konusunda ilgilendirilmelidir.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında katılımcılar ve ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemelidir.
Personeli Korumaya Yönelik Önlemler:

Fuarı düzenleyen firma ve katılımcılar tarafından;

 • Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmelidir.
 • Personel vardiyalı çalıştırılmalı böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalıdır.
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma:
 • Fuar alanının etkin şekilde ve dış ortamdan doğal hava ile havalandırması sağlanmalıdır. Fuar başlangıç tarihinden önce fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimlerinin yapılıp yapılmadığı kontrolü sağlanmalıdır. Fuar alanında vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmelidir.
 • Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının her gün düzenli olarak temizliğinin yapılması sağlanmalıdır.
 • Tuvaletlerdeki musluk ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
 • Fuar alanında çöplerin ve kullanılan maskelerin atılması için ayrı ve pedallı kapaklı çöp kutuları olmalı ve çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanmalıdır.
 • Fuar alanının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, masa/banko yüzeyleri gibi el ve vücudun sık değdiği bölümler) temizliğine dikkat edilmeli, fuar alanı, stantlar ve ortak kullanım alanlarında yüzey temizliği ve dezenfeksiyon amacıyla; etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır.
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
 • Tuvaletlerde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 • Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır. Fuarı düzenleyen firma tarafından bu hususlara ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • El kurutma fanları kullanıma kapatılmalıdır.
 • Fuar alanında kurallara uyum için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya görevlendireceği Oda ve Borsa tarafından denetlenir.