TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN FUAR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İADESİ

3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesinde, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların fuarlara katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV’nin, karşılıklı olmak kaydıyla iade edileceği hükme bağlanmıştır.

emel olarak Avrupa Birliği (AB) ve TÜRKİYE'de işlem yapan yabancı şirketler için Katma Değer Vergisi (KDV) iadeleriyle ilgili hizmet teklifi veriyoruz. TÜRKİYE VE AB genelinde çeşitli işlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) alınır. Buna otelde konaklama, sergi alanının kiralanması, tedarikçilerin fuar için sağladığı hizmetler veya malzemeler dahildir.

KDV İADESINE HAK KAZANIP KAZANMADIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Hak kazanmak için aşağıdaki şartların karşılanması gerekir:

  1. Fuara katılım sağlanabilmesi için seyahatin ticaret amacıyla yapılması gerekmektedir.
  2. Şirketin seyahat edilen ülkeden farklı bir ülkede kayıtlı olması gerekmektedir.
  3. Şirketin hak talebinde bulunulan ülkede KDV’ye kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İADEYİ ALMAK NE KADAR SÜRER?

Üç ila dokuz ay arası sürmektedir.

Bu işlemler sebebiyle ödenen KDV'nin iadesine karşılıklı olmak koşuluyla imkan tanınmaktadır. Bu kapsamda karşılıklılık sağlanan ülkeler aşağıda yer almaktadır.

Vergi idaresinin onay vermediği ancak KDV talebinde bulunabilen aşağıdaki ülkeler, Türkiye’ye iade vermektedir.